Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme vás na stránkách TJ SOKOL Stříbrná Skalice. Naše sokolovna se nachází v historické části Stříbrné Skalice. Je v oblasti  romantické krajiny s bohatou historií, vodáky oblíbenou řekou, která již před 2. světovou válkou byla rekreační oblastí pro obyvatale Prahy.

TJ Sokol  se nalézá v objektu čp. 49 v ulici Na Hradě. Tato budova byla postavena do areálu zaniklého hradu již na sklonku 18. století. Po požáru v roce 1804 sloužil obnovený dům v průběhu 19. století (do r. 1893) jako škola. Stará školní budova byla nakonec v roce 1920 odkoupena sokolskou organizací a na jejím místě byla vybudována sokolovna, otevřená roku 1921. Sál sokolovny byl již tenkrát využíván nejen pro sokolská cvičení, ale poskytoval prostor i pro řadu dalších kulturních a osvětových akcí. Často zde probíhala oblíbená představení divadelních ochotníků ze Skalice. V období po druhé světové válce a po únoru 1948 zůstávala sokolovna místem společenského života obce. Když původní organizace Sokola musela zaniknout, spravovala objekt tělovýchovná jednota. Za socialismu byla realizována přístavba vstupní části k původní stavbě, která byla od šedesátých do osmdesátých let 20. století jako kinosál, který byl zejména v letní turistické sezóně hojně navštěvován diváky. Po roce 1989 byl objekt navrácen místní organizaci Sokola a po opravách střechy a  nejzákladnějšího interiéru byl sál sokolovny znovu využíván pro různé kulturní, společenské a tělovýchovné akce nejen Sokola, zdejší ZŠ ale i celé obce.

V posledních několika  letech  zde skupinka nadšenců provádí nejnutnější opravy a snaží se spolu s občanským sdružením o rozdmýchání zájmu o tělovýchovné, kulturní a spolkové činnosti v obci.